The Savage Sword of Conan the Barbarian (Marvel) #029

The Savage Sword of Conan the Barbarian #29
The Savage Sword of Conan the Barbarian #29

Zawartość: Child of Sorcery (Conan), The Wizard and Red Sonja Show (Red Sonja)
Okładka: Ernie Chan
Scenariusz: Roy Thomas, Frank Thorne
Rysunki: Ernie Chan, Frank Thorne
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Maj 1978
Liczba stron: 80

Child of Sorcery
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Christy Marx Child of Sorcery*
Rysunki: Ernie Chan

The Wizard and Red Sonja Show
Scenariusz: Frank Thorne
Rysunki: Frank Thorne

* Christy Marx napisała opowiadanie osadzone w świecie Conana na potrzeby tej adaptacji. Nigdy nie zostało ono wydane osobno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *