The Savage Sword of Conan the Barbarian (Marvel) #010

The Savage Sword of Conan the Barbarian #10
The Savage Sword of Conan the Barbarian #10

Zawartość: Conan the Conqueror
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Luty 1976
Liczba stron: 80

Conan the Conqueror
Scenariusz: Roy Thomas, adaptacja powieści Roberta E. Howarda Godzina Smoka (The Hour of the Dragon)
Rysunki: John Buscema
Wydanie polskie: Conan Zdobywca w Conan Barbarzyńca #4 (kolekcja Hachette)

W numerze znajdują się również artykuły Conan the Cannibal Freda Blossera i Portrait of the Cimmerian as a Middle-Aged King Roya Thomasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *